Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Naše škola se přihlásila do projektu sportovní všestrannosti s názvem Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt pořádá Česká obec sokolská, financován je z grantu MŠMT. Záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Cílem je vzbudit zájem dětí o aktivní sportování, vést je k týmové spolupráci a přinést radost ze splněných úkolů jak individuálních, tak skupinových. Projekt bude realizován po dobu školního roku 2017/2018.

Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu

V letošním školním roce jsme se zapojili do integračního vzdělávacího programu s názvem „Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu“. Program vychází z aktuálních požadavků předškolního vzdělávání, respektuje potřeby a zájmy dítěte. Pomocí her a tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení. Program je určen především dětem předškolního věku, pozornost je věnována také dětem se specifickými poruchami učení a dětem s odloženou školní docházkou.