Jazykové uvědomování dle Elkonina

Ve světě je tato metoda v předškolním vzdělávání běžně užívána. Jedná se o jednu z forem rozvoje jazykových schopností u dětí předškolního věku. Metoda, kterou lze předcházet možnému rozvoji poruch učení u dětí školního věku, která vede k rozvoji předčtenářských dovedností. Když si dítě uvědomuje jednotlivé hlásky, mnohem lépe se mu skládají slova a tím se mu daří číst a psát. Působí jako prevence školních neúspěchů ve čtení a psaní.

Další jedinečností Elkoninovy metodiky je rozvoj osobnosti dítěte a jeho kognitivního potenciálu, pozornosti, sebekontroly, komunikace, kritického myšlení a kooperace.

Celá metodika je tvořena formou hry „v krajině slov a hlásek“. Obsahem hry je učení o jazyku. Cílem hry je získat novou představu o slově. Aby učení bylo hravé, vystupují tu postavy jako Mistr Slabika, Mistr Délka, Hlásulky, Hláskojedi, kamarádi Tap a Ťap, Bacil Omyl. Trénink fonematického uvědomování má čtyři etapy, rozpracované do 32 lekcí.

Trénink jazykových schopností vyvozuje u dětí předškolního věku vědomou orientaci ve fonologické struktuře jazyka, což je uvědomování si hláskové struktury jazyka a schopnost vědomé manipulace s těmito hláskami. K tomuto účelu využívá metodika modelování prostřednictvím žetonů.


Pro koho je rozvoj fonematického uvědomování určen

  • pro všechny děti předškolního věku před vstupem do 1. třídy základní školy
  • pro děti s odkladem školní docházky
  • pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči
  • pro děti, jejichž rodiče jsou dyslektici
  • pro děti s vývojovými poruchami učení
  • pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno)
  • pro školní děti, které jsou v prvních letech školní docházky slabé ve čtení