PODZIM

 • Seznamovací zábavné odpoledne (akce pro děti a rodiče)
 • „Na dušičky do Bradavic“ (podvečerní akce pro rodiče, děti a veřejnost)
 • plavecký kurz Hořice
 • pozdzimní výlet do lesa
 • Vítání občánků (Jr. divadlo)
 • rozsvěcení vánočního stromu (akce pro děti a rodiče)

ZIMA

 • Zimní výlety
 • intenzivní lyžařský kurz
 • soutěž Prima předškolák
 • „Ve školce straší, aneb my se čertů nebojíme“ (projektový den)
 • „Zahrada plná sněhuláků“ (soutěž tříd o nejhezčího sněhuláka)
 • Maškarní karneval (projektový den)
 • „O čtyřech královstvích“ (projekt)

JARO

 • „Kolo, kolo, koloběžka (dopravní akce)
 • beseda s policistou, ukázka policejního vybavení
 • „Čarodějnický rej“ (projektový den)
 • návštěva hasičů, ukázka hasičské techniky
 • „Pohádkový les“
 • víkendový pobyt v přírodě pro děti
 • „Brzy budu školákem“ (návštěva předškoláků v základní škole)

LÉTO

 • Turnaj o fotbalový míč v Nepolisech
 • Sportovní hry Novobydžovska
 • „Čteme dětem pohádku“ (návštěva Knihovny, spolupráce se ZŠ „děti čtou dětem“)
 • Atletický pětiboj (sportovní akce ve dvojčlenných družstvech pro děti a jejich rodiče)
 • Den dětí (ve spolupráci se ZŠ praktickou a speciální)
 • Rozloučení s předškoláky (společná akce dětí a rodičů)
 • Stanové městečko (přespání ve stanech na školní zahradě, akce pro rodiče, děti a zaměstnance MŠ)
 • Nábor malých fotbalistů (sportovní dopoledne ve Skřivanech)