Jednodenní výstražná stávka

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás z důvodu plánovaných nekompetentních zásahů do školství, proti kterým nám bohužel nezbývá jiná možnost obrany než zapojení se do stávky vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023. Navrhovaná opatření jsou v rozporu s vládou schválenou Strategií 2030+, jdou zejména proti tolik potřebnému snižování nerovností ve vzdělávání. V této stávce nejde o platy pedagogických pracovníků, ale o budoucnost našich dětí. Současný návrh rozpočtu pro kapitolu školství vůbec nemyslí na děti a jejich vzdělávací potřeby, ale zodhledňuje jen snahu ušetřit za každou cenu. Ekonomická situace naší republiky není dobrá, ale šetřit na dětech považujeme za naprosto nepřijatelné.

Zničující úmysl snižovat drasticky počty asistentů pedagoga hází klacky pod nohy všem školám, které inkluzi berou jako svůj úkol a naučily se s ní pracovat, jakkoli byla zprvu pro všechny zúčastněné náročná. Zde nejde o to, že se školy rozhodnou nepřijmout děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Tyto děti nadále ve škole zůstanou. Je dokonce více než reálné, především podle dat ze školských poradenských zařízení, že tyto děti budou přibývat. Škola, pedagogové budou muset zvládnout individuální přístup k těmto dětem mnohdy bez podpory asistentů. Každý si umí představit, kde a v čem se tato situace odrazí.

Navíc jsou ve hře další nanejvýš nešťastné úmysly ministerstva. Mimo jiné padají návrhy například zrušit odklady povinné školní docházky.

Ministerstvo financí rovněž navrhuje zrušení tisíců míst školníků, uklízeček, kuchařek a dále také pokles jejich platů. Jelikož se o těchto pozicích málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, kolik poctivé práce je za těmito povoláními schováno. A mnozí ani netuší, jak špatně ohodnocena je tato práce. Tabulky nepedagogů se již léta neměnily, a tak dosahují naprosto směšných hodnot, některé jsou dokonce pod hranicí minimální mzdy. Již nyní mají ředitelé škol problém sehnat na tuto pozici zaměstnance spolehlivé a zodpovědné. Nápad přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek.

Vážení rodiče, položte si každý otázku, zda byste chtěli zůstat k těmto vládním krokům neteční. My nechceme a věříme, že je ještě možnost dát nekompetentnosti STOP.

Děkujeme za vaši podporu a spolupráci. Moc si toho vážíme. Kolektiv zaměstnanců mateřské školy