Kontaktní údaje školy

Název školy: Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241
Sídlo: F. Palackého 1241, 504 01 Nový Bydžov
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Nový Bydžov
Zastoupená: Miroslava Vaculíková
Telefon: +420 495 490 149
Email: skola@ms-palackeho.cz
Telefon ředitelka: +420 739 496 629
Webové stránky: www.ms-palackeho.cz
IČ: 70 189 013
Bankovní spojení: 78-7770940287/0100
Datová schránka: djkjygp
Poloha GPS: 50°14’36.769″N, 15°29’36.549″E

Školní jídelna

Vedoucí:  Ilona Trutnovská
Telefon: 778 75 21 72
E-mail: jidelna@ms-palackeho.cz

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu, popř. FB, nástěnce ve městě a v Novobydžovském zpravodaji. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ:

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241, sídlo: F. Palackého 1241, Nový Bydžov,

IČ: 70189013, DS: djkjygp, tel.: 495 490 149, e- mail: skola@ms-palackeho.cz.

Pověřenci pro OÚ:

Ing. Lenka Skalická, tel. 731 719 977, email: pocidlinsko@seznam.cz