Logopedická péče

Aby mohla být logopedická péče co nejkvalitnější, je třeba, aby byla zahájena včas. Vhodné období k zahájení logopedické péče se liší v závislosti na diagnóze. Zahrnuje prevenci, diagnostiku, logopedickou terapii a poradenskou činnost.

Logopedická péče je poskytována dětem s narušenou komunikační schopností, s vadami výslovnosti. Dětem v naší mateřské škole je logopedická péče poskytována denně. Rodiče dětí, které logopedickou péči potřebují, si mohou domluvit konzultace s Mgr. Yvonou Novákovou a docházet na individuální logopedické chvilky. Naší snahou je, aby dítě nastoupilo do základní školy již s upravenou výslovností.

Kdo?

Kdy?

Kde?

Kontakt?

Logopedickou péči zajišťuje pí uč. Mgr. Yvona Nováková

Každý sudý týden od 15 do 16 hodin, kdy je nutné se předem objednat (telefonicky, osobně)

V oranžové třídě mateřské školy na adrese Nový Bydžov, F. Palackého 1241

+420 495 490 149 nebo yvona.novakova@ms-palackeho.cz