Logopedická péče

Aby mohla být logopedická péče co nejkvalitnější, je třeba, aby byla zahájena včas. Vhodné období k zahájení logopedické péče se liší v závislosti na diagnóze. Zahrnuje prevenci, diagnostiku, logopedickou terapii a poradenskou činnost.

Logopedická péče je poskytována dětem s narušenou komunikační schopností, s vadami výslovnosti. Dětem ve speciální třídě naší školy je logopedická péče poskytována denně. Rodiče dětí, které speciální třídu nenavštěvují, si mohou domluvit konzultace s Bc. Mrzenovou a docházet na individuální logopedické chvilky.  Naší snahou je, aby dítě nastoupilo do základní školy již s upravenou výslovností.

Děti s PAS (poruchou autistického spektra) mohou mít díky svému odlišnému chápání světa velké potíže rozumět a používat mluvenou řeč. Protože nedokáží srozumitelně vyjádřit své potřeby a přání, jsou nespokojené, nervózní a často i agresivní. Z tohoto důvodu se zavádějí různé druhy AAK (alternativní a augmentativní komunikace), systémy, jež nahrazují nebo doplňují mluvenou řeč. Jedním z druhů AAK je komunikační systém VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém), který i v naší mateřské škole používáme. 

Kdo?

Kdy?

Kde?

Kontakt?

Logopedickou péči zajišťuje pí uč. Bc. Miriam Mrzenová

Každý sudý týden od 15 do 16 hodin, kdy je nutné se předem objednat (telefonicky, osobně)

V Modré třídě mateřské školy na adrese Nový Bydžov, F. Palackého 1241

+420 495 490 149 nebo mrzenova@ms-palackeho.cz