Platby

Úplata za vzdělávání

Pro školní rok 2022/2023 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč/měsíc.

Výše měsíční úplaty je stanovena ředitelkou školy po předchozí dohodě se zřizovatelem nejpozději do 30. června předchozího školního roku a to vždy na jeden školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna. Je splatná nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, se vzdělávání poskytuje bezúplatně.

Stravné

Stravné je výše celodenní stravy za dítě v mateřské škole. Strava se skládá z dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny a nápojů. Pokud je dítě v mateřské škole přítomno, stravuje se vždy.

V případě, že dítě odchází po obědě domů a rodič tuto skutečnost nahlásí předem paní učitelce, bude mu cena za odpolední svačinu odhlášena.

Přihlášky a odhlášky provádějte telefonicky na čísle +420 778 75 21 72, prostřednictvím e-mailu jidelna@ms-palackeho.cz nebo osobně u vedoucí školní jídelny.

Způsob platby

Úhrada za vzdělávání i stravné se hradí bezhotovostním převodem na účet mateřské školy 78-7770940287/0100. Částka je splatná nejpozději do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce. Doporučená výše měsíční zálohy je 1 370 Kč.