O čtyřech královstvích

Projekt s názvem O čtyřech královstvích je zaměřen na seznámení dětí s neživou přírodou, kdy formou hry s prvky dramatické výchovy získávají poznatky o přírodních jevech a dějích. Děti jsou prostřednictvím projektu vedeny k ochraně životního prostředí, k citlivému přístupu k přírodě, k pochopení významu třídění odpadu, získávají poznatky o planetě Zemi, vesmíru, o koloběhu vody v přírodě a o střídání denních i ročních období. Formou hry se učí pečovat o rostliny, zvířata, uvědomují si, že živá a neživá příroda jsou na sobě závislé, učí se znát, co je zdraví prospěšné či co mu naopak škodí. Při výchovně vzdělávací činnosti byly užity prvky činnostního a kooperativního učení.

Na stejné téma pracovaly děti a učitelky v jednotlivých třídách po dobu jednoho měsíce. Jak si s daným tématem poradily, máte možnost zhlédnout po rozkliknutí jednotlivých tříd níže.

VODA

VZDUCH

SLUNCE

ZEMĚ