Zahájení školního roku 2017/2018

Do konce měsíce srpna dobíhá prázdninový provoz, děti se scházejí vždy v některé ze tříd. Prostory ostatních tříd jsou připravovány pro nastávající školní rok. Rozdělení dětí do jednotlivých tříd visí na okně u vstupu do budovy školy. Děti jsou rozděleny do tříd zpravidla podle věku nebo dle individuálních potřeb. Školní rok 2017/2018 bude zahájen dne 1. září 2017.