Distanční výuka

Distanční výuka v době celosvětové pandemie se v mateřské škole týká pouze dětí v posledním ročníku před vstupem do ZŠ a pro děti s odkladem školní docházky. Upozorňujeme rodiče, jejichž dětí se toto týká, že jsme již distanční výuku zahájili pro děti, které nyní do MŠ nechodí. Rodičům, respektive jejich dětem, již byly zaslány první […]

Informace ke vstupu do budovy

Abychom co nejvíce zabránili shlukování dětí, rušíme ode dneška do odvolání veškeré zájmové kroužky. Děkujeme za pochopení. Informace ke vstupu do budovy: Přivádění a odvádění dětí do MŠ zůstává nadále nezměněno, tzn. že rodiče dovedou své děti do šaten, kde postupují dle nastavených pravidel. Pouze žádáme o opravdu pečlivé a ještě zvýšené dodržování hygienických a […]