Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

  • u dítěte, které dosáhlo k 31. 8. 2017 věku 5 let
  • má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech
  • 4 souvislé hodiny denně, viz. Školní řád
  • povinnost předškolního vzdělávání neplatí ve dnech školních prázdnin
  • nepřítomnost je nutné omluvit do omluvného listu u učitelky na třídě
  • o uvolnění žádá zákonný zástupce učitelku nebo ředitelku školy, viz. Školní řád