MŠ po dobu nouzového stavu

 

 

Vážení rodiče,

Rada města Nového Bydžova rozhodla, že po dobu trvání nouzového stavu státu bude v mateřských školách probíhat pouze omezený provoz, tedy především pro děti pracujících rodičů. Prosíme tedy vás, rodiče, abyste dobře zvážili přítomnost vašich dětí v MŠ. Vzhledem k situaci ve státě je toto rozhodnutí nezbytné, byť je pro mnohé z vás a samozřejmě i pro nás nepříjemné a nepopulární. Všichni se těšíme a věříme, že se tento stav celorepublikově co nejdříve zlepší a budeme si opět moci plnit společně s vámi a dětmi vše, co jsme si na tento rok naplánovali.

Samozřejmě pro předškoláky a děti s OŠD platí i nadále distanční výuka. V nejbližších dnech dostanete další úkoly na měsíc listopad. Na předávání jsme se domluvili již minule, viz předchozí informace na webu.

Vstup do MŠ zůstává nadále nezměněn, tedy rodiče mohou děti za přísných bezpečnostních opatření dovést až do budovy a vstup pokračuje zadním vchodem.

Moc vám děkujeme za spolupráci, velmi si jí vážíme.

Přejeme všem hodně zdraví a optimismu!