Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019

 • pro děti, jež dovrší k 31. 8. 2018 pěti let věku, je školní vzdělávání povinné
 • přijímáme děti zpravidla od dvou do sedmi let
 • dětem se speciálními vzdělávacími potřebami umožňujeme integraci do běžných tříd
 • uplatňujeme individuální přístup k dětem
 • rozvíjíme dětský talent a nadání (sbor Berušky, angličtina pro nejmenší, fotbal, judo, šikovné ručičky)
 • rozvíjíme u dětí sportovní dovednosti (turistika, plavání, lyžování, bruslení)
 • pořádáme společné akce pro děti a jejich rodiče (halloweenský podvečer s lampionovým průvodem, rozsvěcení vánočního stromu, atletický pětiboj)
 • pořádáme školku v přírodě, víkendový pobyt s Krakonošem
 • používáme komunikační systém VOKS
 • poskytujeme preventivní logopedickou péči (logohrátky)
 • rozvíjíme u dětí jazykové schopnosti (metoda dle Elkonina)
 • pořádáme akce pro okolní MŠ (Sportovní hry Novobydžovska, Pohádkový les)