Úvodní informace

Vážení rodiče, nový školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021. Rozdělení dětí na třídy najdete na nástěnce pro rodiče za hlavními vchodovými dveřmi. Znovu připomínáme, že od nového školního roku se na obou mateřských školách zvedá úplata za předškolní vzdělávání na 400,- Kč. Dále se dle novelizované vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování […]