Zápis do MŠ na školní rok 2022 – 2023

Zápis pro nový školní rok proběhne v budově naší školy ve dnech 10. – 11. 5. 2022 od 8. 00 do 12. 00 hod.

K zápisu do MŠ 10. – 11. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 14. června 2022 ve stejném čase a to od 8. 00 do 12. 00 hod.

Žádost si můžete stáhnout na našich webových stránkách v sekci „Pro rodiče – Ke stažení“, nebo si ji vyzvedněte přímo u nás v MŠ. Žádost musí být potvrzena dětským lékařem – toto se týká pouze mladších dětí, netýká se dětí, které dovrší k 31. 8. 2022 věku pěti let. Prosíme rodiče, aby s sebou k zápisu přinesli: rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. K zápisu se dostavte se svým dítětem. Těšíme se na vás.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – 14. 6. 2022

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut‘ podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 1 červnja 2022 roku po 15 lypnja 2022 roku – 14. 6. 2022