Úvodní informace

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021. Rozdělení dětí na třídy najdete na nástěnce pro rodiče za hlavními vchodovými dveřmi.

Znovu připomínáme, že od nového školního roku se na obou mateřských školách zvedá úplata za předškolní vzdělávání na 400,- Kč.

Dále se dle novelizované vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování navyšuje poplatek za přesnídávky – pouze pro děti s odkladem školní docházky – o 1,- Kč. Celková částka pro tyto děti s OŠD bude od 1. 9. 2021 tedy činit 41,- Kč za den.

Rodiče nově přihlášených dětí si mohou od tohoto týdne (od pondělí  23. 8. 2021) vyzvedávat čipy (  vratná záloha 100,- Kč).