Uzavření MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala nová krizová opatření, ke kterým patří uzavření mateřských škol. MŠ JE UZAVŘENA OD 1. 3. do 21. 3. 2021.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních.

Škola, která je pro nás vybraná jako spádová pro pracovníky ve zdravotnictví a v integrovaném záchranném systému je MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO v Novém Bydžově.  Děti rodičů vybraných profesí budou přijímány v oddělení Trpaslíci, rodiče požádají svého zaměstnavatele, aby poslal písemnou žádost na Krajský úřad KHK.
https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Ošetřovné: Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení! Rodiče, kteří budou žádat ošetřovné, si vytisknou formulář na stránkách OSSZ  – https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m nebo https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu a předají jej svému zaměstnavateli.

O aktuálním dění vás budeme informovat.