Informace ke vstupu do budovy

Abychom co nejvíce zabránili shlukování dětí, rušíme ode dneška do odvolání veškeré zájmové kroužky. Děkujeme za pochopení.

Informace ke vstupu do budovy:

Přivádění a odvádění dětí do MŠ zůstává nadále nezměněno, tzn. že rodiče dovedou své děti do šaten, kde postupují dle nastavených pravidel. Pouze žádáme o opravdu pečlivé a ještě zvýšené dodržování hygienických a bezpečnostních opatření (vstup v roušce, dezinfekce rukou rodičů i dětí, zdržovat se v budově jen nezbytně nutnou dobu). Děkujeme.