Šablony III.

Naše MŠ získala finance na projekt ŠKOLNÍ ASISTENT VE VÝUCE MŠ F. PALACKÉHO. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o personální podporu po dobu dvou let. Náplní práce školního asistenta je podpora pedagoga, pomáhá s přípravou školních akcí, doprovází děti na exkurze, výlety, divadla, uplatňuje individuální přístup k dětem, komunikuje s rodiči dětí, dopomáhá dětem při stolování a osobní hygieně apod.