Informace k prázdninovému provozu

Z důvodu opětovných dotazů rodičů k přihlášení dětí na MŠ Sluníčko v době od 3. 8. – 21. 8. 2020 :

Kdo z rodičů má zájem a potřebuje své dítko v tomto termínu tří týdnů umístit na MŠ Sluníčko, prosíme o vytisknutí žádosti, kterou najdete na našich webových stránkách v sekci – INFO PRO RODIČE- Ke stažení a nejdéle do KONCE KVĚTNA nám ji doručte do MŠ z důvodu nahlášení.

Informace k prázdninovému provozu jsme již vkládali na naše stránky 7. 2. 2020, kde najdete vše konkrétně. Chápeme, že informací je nyní tolik, že lze něco přehlédnout. Proto vkládáme znovu. Věříme, že společně vše zvládneme 🙂