Průzkum o znovuotevření MŠ

Průzkum zájmu rodičů k otevření mateřské školy:

Prosíme rodiče, kteří mají zájem o otevření MŠ, aby na e- mail reditelka@ms-palackeho.cz, zaslali žádost o zařazení do skupiny max. 15. dětí na třídu (jméno, třída, do které Vaše dítě chodí). Jedná se o omezený provoz, tudíž žádost podávají pouze rodiče, kteří oba pracují. Podmínkou je, že rodič písemně potvrdí, že takové děti nebo někdo ze společné domácnosti nesmí trpět žádnou rizikovou chronickou chorobou. V rodině se také nesmí pohybovat člověk starší 65 let. O průběhu otevření MŠ Vás budeme informovat na stránkách školy.