Výtvarná soutěž

Další úspěch! Gratulujeme dětem z kroužku Šikovné ručičky, které pod vedením p. učitelky Šárky Vávrové společně vytvořily obrázek „Hrajeme si na malíře“ a obsadily s ním první místo ve XVII. ročníku výtvarné soutěže „Školka plná dětí“. Slavnostní předávání diplomů a věcných dárků proběhlo 28. 3. 2019 na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Děkujeme i ostatním dětem a p. učitelkám za zapojení do soutěže.