Fotografování tříd

Dne 15. 5. od 8 hodin nás čeká společné fotografování jednotlivých tříd. Pokud budete mít zájem o více kusů fotografií, nahlaste učitelce ve třídě. Cena za 1 ks 15 x 23 cm je 30,– Kč, za 20 x 30 cm 50,– Kč.