Halloweenský podvečer

Ve středu v podvečerních hodinách proběhla na školní zahradě akce s názvem Halloweenský podvečer. Děti od počátku týdne plnily úkoly s tímto svátkem spojené. Dopoledne proběhlo v duchu soutěží, plnění strašidelných úkolů a ti odvážní navštívili strašidelný sklep v sousední škole. Jednou venku při setmění, děti v strašidla se mění .… a tak se stalo i na naší školní zahradě. Sešli jsme se ve velkém počtu, plnily úkoly na jednotlivých stanovištích a sbírali razítka na kartu. Za tmy jsme se vydali na lampionový průvod parkem a u kostela Nejsvětější trojice se společně vyfotili. Děkujeme rodičům za báječnou spolupráci a těšíme se na další společnou „školkovou“ akci. Poděkování patří samozřejmě také všem zaměstnancům školy, kteří se na přípravě celé akce podíleli.