Děti čtou dětem

V úterý navštívily předškolní děti ZŠ Karla IV. Ve čtyřech třídách 1. stupně si pro ně žáci připravili čtenářský program. Poté byly zapojeny do činností souvisejících s četbou a plnily různé úkoly. K tomu jim byli nápomocni školáci v daných třídách. Děkujeme paní učitelkám, pod jejichž vedením byl program připraven a těšíme se na další, v pořadí již třetí ročník.