Medvídek Nivea pomáhá dětem s přípravou na školu

V letošním školním roce jsme se zapojili do integračního vzdělávacího programu s názvem „Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu“. Program vychází z aktuálních požadavků předškolního vzdělávání, respektuje potřeby a zájmy dítěte. Pomocí her a tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení. Program je určen především dětem předškolního věku, pozornost je věnována také dětem se specifickými poruchami učení a dětem s odloženou školní docházkou.