Platby na měsíc září

Kdo nemá zaplacenou úplatu za vzdělávání a stravné na měsíc ZÁŘÍ, neprodleně uhradí na účet školy. V případě, že takto zákonný zástupce dítěte neučiní, dochází tak k porušování školního řádu, což může být důvodem k ukončení předškolního vzdělávání.