Prosíme rodiče o pomoc v soutěži

Naše mateřská škola se zúčastní soutěže vyhlášené společností MALINA VRŠE s.r.o. Podmínkou je nakreslit obrázek jeřábu a do 31. 5. 2017 doručit rodiči na adresu společnosti do Zachrašťan. Obrázek lze doručit e-mailem: doprava@malina-vrse.info, poštou na adresu: Malina – Vrše s.r.o., Zachrašťany 123, 504 01 Nový Bydžov nebo osobně, nelze je odeslat hromadně za celou školu. Soutěž je určena mateřským školám Novobydžovska a Chlumecka, škola s největším počtem doručených obrázků získá finanční odměnu na nákup hraček.

Obrázky nakreslíme ve školce, můžete samozřejmě i Vy s dětmi doma, pouze prosíme o zaslání. Zde vytvořené práce můžeme nascenovat a pokud nám nahlásíte e-mail, pošleme na Vaši adresu. Vy pak pouze přepošlete na výše uvedenou společnost. Děkujeme.