Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Tj. dítě, které dosáhne k datu 31. 8. 2017 věku pěti let, je pro něho předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 povinné.