Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Tj. dítě, které dosáhne k datu 31. 8. 2017 věku pěti let, je pro něho předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 povinné.