Čteme dětem pohádku

Dne 7. 3. 2017 zavítají děti do Základní školy Karla IV., kde se zúčastní projektu „Děti čtou dětem“. V několika třídách si poslechnou čtení pohádek v podání dětí 1. stupně. Od 15 hodin zveme všechny rodiče do školky, kde si společně v jednotlivých třídách přečteme pohádku, kterou následně za pomoci rodičů různými způsoby zpracujeme (dramatizace, prosotorové vytváření, kresba, pracovní listy s úkoly, apod.). Těmito projekty se snažíme u dětí podporovat rozvoj předčtenářeské gramotnosti.