Andělé v Pohodě

Naši předškoláci zajíždějí pravidelně do Domova důchodců v Humburkách, kde vystupují se svým vánočním programem. Letos si připravili andělské pásmo a při cestě do Betléma si zazpívali známé vánoční písně a koledy. Na závěr popřáli seniorům krásné Vánoce a hodně zdraví v roce 2017.