Zápis do mateřské školy pro školní rok 2016/2017

Podrobné informace k přijímání dětí do mateřské školy najdete v záložce Info pro rodiče – přijímání dětí. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území města Nový Bydžov. Do speciální třídy přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s PAS, s logopedickými vadami, zrakovým, tělesným, mentálním postižením). K zápisu se dostavte osobně se svým dítětem, doložit je nutné rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a žádost k předškolnímu vzdělávání. Žádost obdržíte v den zápisu v mateřské škole nebo je možné si ji stahnout na stránkách školy v záložce Info pro rodiče – dokumenty ke stažení. Na všechny nové zájemnce se moc těšíme.