Sférické kino

V pátek 23.10.2015 k nám do MŠ F.Palackého přijelo na dvě filmová představení sférické kino. Pohádkovou formou byly děti vtaženy do 3D příběhu o životě stromů. Byla to pro nás všechny nádherná podívaná, úžasný žážitek a už se těšíme na některý další film z nabídky planetária.