Školní akce

Muzikohraní

Úkolem předškolního vzdělávání je poskytnout dětem dostatek podnětů, které by vedly k jejich všestrannému rozvoji. Netradiční hudební pořad s prvky muzikoterapie, kdy se děti interaktivní prožitkovou formou seznámily s netradičními hudebními nástroji […]