Muzikohraní

Úkolem předškolního vzdělávání je poskytnout dětem dostatek podnětů, které by vedly k jejich všestrannému rozvoji. Netradiční hudební pořad s prvky muzikoterapie, kdy se děti interaktivní prožitkovou formou seznámily s netradičními hudebními nástroji z různých koutů světa, měly možnost prožít právě naše děti. Přehlídku hudebních nástrojů nám předvedl spolu s hudební pohádkou Mgr. Michal Štursa a mezi nástroji, které si přivezl, nechyběly tibetské mísy, zvony, činelky, djembe, šamanský buben, dešťová hůl, brumle, hudební luk, kalimba nebo koncovka. Děti i učitelky si během programu zatancovaly, zabubnovaly a domů odnesly spoustu pěkných zážitků.