Šablony I – personální podpora do MŠ Pal. NB

Školní asistent – personální podpora

  Personální podpora mateřské školy v délce trvání 21 měsíců jdoucích po sobě od 1. září 2022 do 31. května 2024. Školní asistent má uzavřenou pracovní smlouvu, pracuje na 0,5 úvazku. Její pracovní náplní je poskytovat podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti, pomáhá s přípravou školních akcí, doprovází děti na exkurze, výlety, do divadla, uplatňuje individuální přístup k dětem, komunikuje s rodiči dětí, dopomáhá dětem při stolování a osobní hygieně, apod.