Otevření MŠ

Vážení rodiče. V souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připraveno znovuotevření mateřské školy od pondělí 11. května 2020 v plném rozsahu za těchto hygienických podmínek:

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
– Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
– Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
– Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

V prostorách mateřské školy
– Při příchodu doprovod předá dítě pracovníkovi MŠ u vstupu do školky
– Při odchodu bude dítě opět předáno u vstupu nebo na zahradě MŠ
– Doprovodu je zakázán vstup do prostorů budovy mateřské školy
– Pokud počasí dovolí, bude dle doporučení MŠMT většina aktivit prováděna na školní zahradě
– Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, ale přesto v rámci co největší ochrany dětí i nás požadujeme pro každé dítě alespoň jednu roušku
– V MŠ budou dodržovány veškeré hygienické pokyny dle dokumentu MŠMT: „Provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020“

– zákaz nošení hraček z domova včetně plyšáků, totéž se týká sladkostí, bonbónů…

Organizace předškolního vzdělávání
Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit obdobnými podmínkami jako u škol základních.

Do mateřské školy nebudou přijímány děti s příznaky akutní infekce dýchacích cest (rýma, kašel) ani jiných onemocnění. Pokud se jedná o alergickou reakci, bude vyžadováno potvrzení od alergologa.

Pokud se rozhodnete, že vaše dítě bude navštěvovat mateřskou školu, je povinností zákonného zástupce podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (viz příspěvek „Čestné prohlášení“). Toto čestné prohlášení si dobře předem načtěte (viz příloha) a podepíšete ho při příchodu do MŠ, kde vám bude předáno.

Informace ke školnému: po dohodě se zřizovatelem vám bylo školné za měsíc březen kráceno na polovinu, tj. 140,- Kč, za měsíc duben zcela odpuštěno a za měsíc květen budou v plné výši platit školné pouze děti, které do MŠ budou chodit ( i kdyby přišly až 25. 5. 2020).

V době mimořádných opatření odpadá možnost vyzvedávání oběda do jídlonosičů v případě nemoci první den

Dále upozorňujeme rodiče, že naše ulice je zcela neprůjezdná, počítejte tedy s parkováním v některé z přilehlých ulic.

Od pondělí 11. 5. budou zatím děti rozděleny do dvou tříd – do Červené a Zelené. V Červené třídě se na děti těší p. učitelky Kačka Hloucalová a Danča Moroczová a ve třídě Zelené Žaneta Haltufová a Yumi Satóová.