Atletický pětiboj

Naše škola pořádala již 3. ročník  Atletického pětiboje. Jedná se o soutěž dvoučlenných týmů dítě a rodič. Mezi sportovní disciplíny patří hod na koš, kop na bránu, slalom, hod oštěpem a skok do dálky. Zúčastnilo se 28 týmů, některé si vytvořily i originální dresy. Odměnou byly medaile a sportovní náčiní.