Sportovní hry Novobydžovska

Naše škola pořádá každoročně Sportovní hry, kterých se účastní mateřské školy z blízkého okolí. Na těch letošních startovalo pod vedením svých učitelek devět desetičlenných týmů. Na 3. místě se umístila MŠ Sloupno, na 2. místě MŠ Sluníčko a na 1. místě MŠ Palackého. Všem našim malým sportovcům děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Sladkou tečkou na závěr jsou buchty, které každoročně připravují naše paní kuchařky.