Čteme dětem pohádky

Odpoledne 7. března se neslo v duchu pohádek. V každé třídě byla pro děti a jejich rodiče připravena pohádka, kterou dětem přečetly paní učitelky. Úkolem dětí bylo pozorně poslouchat pohádku a následně za pomoci rodičů  splnit úkoly k textu. Ve třídě Žluté se četla Perníková chaloupka, poté děti se svými rodiči vyráběly perníky, kterými ozdobily střechu chaloupky. Ve třídě Červené si zahrály pohádku Boudo, budko, ve třídě Modré pekly s pejskem a kočičkou dort. Děti třídy Zelené si poslechy Sekyrkovou pohádku, ochutnaly polévku a plnily úkoly v pracovních listech. Ve třídě Oranžové četla pohádku Červená Karkulka. Děti ochutnávaly se zavázanýma očima dobroty z Karkulčina košíku, vyráběly pohádkové puzzle nebo pekly z kinetického písku bábovky. Zkrátka, malá ukázka toho, jak lze s pohádkami dále pracovat.

Všem zúčastněným rodičům děkujeme za spolupráci a čas, který svým dětem věnovali.