Tréning jazykového uvědomování

Vážení rodiče budoucích předškoláků,

ve školním rok 2016/2017 pro Vaše děti rozšiřujeme nabídku aktivit, kdy jednou z nich je Tréning jazykových schopností podle Elkonina. Jedná se o jednu z forem rozvoje jazykových schopností u dětí předškolního věku. Metoda, kterou lze předcházet možnému rozvoji poruch učení u dětí školního věku, která vede k rozvoji předčtenářských dovedností. Když si dítě uvědomuje jednotlivé hlásky, mnohem lépe se mu skládají slova a tím se mu daří číst a psát. Více informací v záložce – o násjazykové uvědomování.

Jedná se o aktivitu dobrovolnou. V případě, že budete mít zájem, aby se Vaše dítě tohoto tréningu po celý příští školní rok účastnilo, do konce června je nutné se přihlásit u učitelek na třídách, abychom měli čas během prázdnin objednat pracovní sešity . Cena jednoho sešitu činí  330,–Kč. Vzhledem k tomu, že pro výuku touto metodou je vhodnější menší kolektiv dětí, pravděpodobně děti rozdělíme na dvě skupiny, které povedou pí uč. Tomková a pí uč. Nováková.