Marťánková paní učitelka

Děti z naší mateřské školy se kromě recitačních a pěveckých soutěží účastní také soutěží výtvarných. V letošním školním roce jsme se zúčastnili již třech takových soutěží, kdy jedna z nich byla na téma „Marťánci, škola z Marsu“. Jaké překvapení se naskytlo 9. března paní ředitelce, když jí zavolal neznámý pán z Barrandovských ateliérů, že se naše Danielka Pluhařová ze třídy Zelené umístila v této celostátní soutěži na úžasném 2. místě. Příští týden by měla obdržet na adresu mateřské školy výhru, kterou jí slavnostně předáme. Velká gratulace patří nejenom Danielce, ale také pí učitelkám Ivě a Haničce, které obrázky s dětmi na toto téma nakreslily a do soutěže zaslaly.