Ten dělá to a ten zas tohle

Projekt je zaměřen na povolání a řemesla s důrazem na prožitkové, činnostní a kooperativní učení. Objevují se v něm prvky předčtenářské a předmatematické gramotnosti a polytechnická výchova. Naší snahou je, aby se děti v co největší míře setkávaly s praktickými věcmi a činnostmi každodenního života a získaly tak povědomí o povolání dospělých. Při manipulačních činnostech si osvojují pracovní dovednosti a návyky a jsou vedeny k dokončení započaté práce.