„Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí předškolního věku“

Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002098“

Číslo výzvy: 02_16_022

Doba realizace: 1. 9. 2016 –   31. 8. 2018     

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Předčtenářská gramotnost

Předčtenářská gramotnost je období, než se dítě naučí číst a psát. Předškolní období je nejdůležitějším obdobím v životě dítěte, kdy se kromě jiných dovedností, utváří vztah ke čtení a vzdělávání. Dovednost čtení je velmi důležitá činnost pro budoucí učení. I v naší mateřské škole učitelky děti podporují v dovednostech vedoucích k nácviku čtení, věnují velkou pozornost práci s knihou, rozvíjejí grafomotoriku, sluchovou a zrakovou diferenciaci, fantazii, myšlení, řeč, komunikační dovednosti, procvičují paměť, pozornost, porozumění textu, apod.

V průběhu školního roku navštěvují děti divadelní představení, městskou knihovnu či dramatizují pohádky. Realizujeme mnohé projekty na téma předčtenářské gramotnosti, některé z nich je možné zhlédnout níže. Pořádáme akce pro děti a jejich rodiče, např. tematické odpoledne s názvem „Čteme dětem pohádku“. Spolupracujeme se základními školami, kdy nám pohádky předčítají děti 1. stupně, projekt s názvem „Děti čtou dětem“.

Nezastupitelnou úlohu zde má však rodina, a proto, milí rodiče, čtěte dětem pohádky!