Sférické kino

V pátek 23.10.2015 k nám do MŠ F.Palackého přijelo na dvě filmová představení sférické kino. Pohádkovou formou byly děti vtaženy do 3D příběhu o životě stromů. Byla to pro nás všechny nádherná podívaná, úžasný žážitek a už se těšíme na některý další film z nabídky planetária.

Zdravá pětka

Dnes učila paní Mgr. Radka Drobná děti v zelené a modřé třídě nenásilně, přirozeně, hravě zásadám správné výživy. Program nadačního fondu Albert Zdravá pětka byl pestrý, zábavný, děti si rozšřířily své poznatky o zdravém životním stylu, v tomto duchu si zacvičily, zazpívaly, ochutnaly „vitamínky“ a dostaly odměnu. Děkujeme paní Mgr. Drobné za příjemně a užitečně […]

Vítání občánků

Dne 17. 10. 2015 reprezentovaly děti pod vedením pí učitelky Dagmar Knížkové a Jiřiny Matějcové  naši mateřskou školu při Vítání občánků Nového Bydžova v Jiráskově divadle, za což jim velmi děkujeme. Bohánská Vanesa, Ryglová Elen, Pšeničková Eliška, Beneš Marek, Ducháček Matěj, Ornstová Adriana