Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání není zasíláno.

Rozhodnutí o nepřijetí je zákonnému zástupci zaíláno poštou.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční dne 18. 6. 2018 od 15 hodin ve třídě Červené.