Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční dne 13. 6. v 15 hodin v přízemí budovy ve třídě Červené. Rodiče budou informováni o Školním vzdělávacím programu, akcích školy a obdrží údaje potřebné k platbě stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Na spolupráci ve školním roce 2017/2018 se těší kolektiv zaměstnanců MŠ.